Na stiahnutie

... z Mekovej tvorby a mnoho iného

Impulzný zdroj z CRT TV s transformátorom 6PN 350 57

Pri rozoberaní CRT televízora som sa zamyslel, či by sa dal nejako využiť impulzný transformátor. Dovtedy som si myslel, že impulzné transformátory sú súčiastky navrhnuté len pre jedno konkrétne zapojenie a znovu nevyužiteľné. Pritom stačilo pozrieť sa do schémy televízora a "odkukať" zapojenie odtiaľ. Rád recyklujem starú elektroniku a postavím z nej niečo opäť použiteľné, tak prečo to neskúsiť.

Žiaľ, googlenie typu transformátora 6PN 350 57 neprinieslo žiadne výsledky. To je pre impulzné transformátory typické - absolútne žiadna dokumentácia. Takže som ani nevedel, aké napätia môžem na výstupe očakávať a s akým maximálnym prúdom.

Musel som na to prísť sám. Zložiť zapojenie na kontaktnom poli neprichádzalo do úvahy - impulzné zdroje sa môžu na kontaktnom poli správať nepredvídateľne, a k tomu sú tam vysoké napätia. Preto som prekreslil schému v KiCad-e, navrhol plošný spoj a ten som potom upravil na základe meraní a zistení. Výsledkom je konštrukcia, ktorú predkladám na tejto stránke. Na stiahnutie ponúkam KiCad projekt - schéma a plošný spoj - a v archíve sú aj nejaké fotky.

Zdroj dáva nasledujúce napätia. Okrem napätia 4 (ktoré je príliš vysoké) sú odskúšané na umelej záťaži. Vždy som sledoval aj odber zo siete pomocou wattmetra.

  1. 27 V naprázdno / 23,5 V 0,2 A / 20 V 0,5 A / 18 V 0,7 A max. (pri 0,8 A sa zdroj vypína) - odber zo siete pri max. zaťažení 25 W
  2. 19 V naprázdno / 16,5 V 0,2 A / 15 V 0,5 A / 12,5 V 1 A / 12 V 1,1 A max. (pri 1,2 A sa zdroj vypína) - odber zo siete pri max. zaťažení 25 W
  3. 10,5 V naprázdno / 7,9 V 0,2 A / 6,5 V 0,4 A max. (pri 0,5 A sa zdroj vypína) - odber zo siete pri max. zaťažení 12 W
  4. 160 V naprázdno / 131 V 60 mA / 130 V 90 mA 18 W / 130 V 130 mA 24 W / 129 V 172 mA 30 W / 127 V 300 mA 48 W / 126 V 380 mA 60 W / 126 V 450 mA 70 W - zaťaženie som zaistil žiarovkami z mikrovlniek zapojenými paralelne. V najvyššom zaťažení bolo zapojených 7 žiaroviek.

POZOR - prvé napätie má svoju vlastnú zem (v schéme GND1), ktorá je odlišná od zeme ostatných napätí (GND).

Potenciometrom RV101 sa dajú napätia meniť, a to na všetkých vetvách zároveň. V CRT TV sa to používalo na nastavenie správneho napätia pre použitú obrazovku - bolo možné použiť viacero rôznych typov obrazoviek na rôzne napätia.

Pri maximálnej záťaži 4. vetvy (viď hore) sa dalo napätie nastaviť od 98 V do 153 V. Odber zo siete sa potom zmenil od 47 W do 95 W.

Zdroj teda pozitívne prekvapil výkonom vo vysokonapäťovej vetve, a pritom sa ani veľmi nezohrial. Na druhej strane trochu sklamaním bolo pomerne nízke maximálne zaťaženie ostatných vetiev. To by sa dalo zrejme vylepšiť previnutím daných sekundárnych vinutí hrubším drôtom.

Tu je konečná schéma (súčiastky sú označené rovnako ako v TV OTF):

Zdroj - schéma

A doska plošných spojov s osadzovacím plánom. Rozmery dosky sú 214 x 68 mm. Sú tam aj tri diery na eventuálne upevnenie do krabičky.

Zdroj - schéma

Zdroj - schéma

Meraním na osciloskope som ešte skontroloval zvlnenie napätí na výstupe. Zistil som, že bez záťaže vyzerajú napätia OK, ale pri záťaži sa tam objavovali nepríjemné špičky (pk-pk až do 1,5 V). Toto sa dá vyriešiť zaťažením vysokonapäťového výstupu napr. rezistorom 15k / 5 W, takže tam bude tiecť 9,1 mA (tak to bolo pri mojom meraní). Rezistor bude trochu kúriť, ale nie veľmi. Na nízkonapäťové vetvy treba pridať ešte aspoň 1000 μF kapacity, ale to zvyčajne nejaká ďalšia pripojená doska na sebe má. Potom už sú aj pri zaťažení tie napätia krásne rovné.

Všetky potrebné súčiastky sa dajú získať zadarmo rozobratím televízora OTF Orava. Takže jediné náklady sú materiál a čas (ale ten nerátam, lebo predsa len je to hobby :) )

Na mieste MOSFET tranzistora sa používal v TV aj typ BUZ90A, prípadne iné, s ktorými by to malo tiež fungovať. Na typ súčiastok si treba dávať pozor (najmä na max. dovolené napätie) a použiť taký istý typ, ako bol v TV. Teda napríklad keramický kondenzátor tam, kde bol keramický, MKT/MKP tam, kde bol MKT/MKP, atď. Pred prvým zapnutím treba RV101 nastaviť na odpor 1k3 (tak ako bol v TV).

Na záver ešte povinné upozornenie: Táto konštrukcia vyžaduje manipuláciu s nebezpečným sieťovým napätím. Používaj oddeľovací transformátor a izolačné rukavice. V žiadnom prípade nesiahaj na zdroj pod napätím a pred manipuláciou sa uisti, že kondenzátory C108 a C122 sú vybité - môžu ostať pod napätím aj dlhší čas po odpojení zo siete.

Autor nenesie žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené pri stavbe tohto zdroja. Všetko robíš na vlastnú zodpovednosť.

Komentáre (2)

:} lol :D =) :o) :B 8-D :P :-)) :-< ;) :-/ :( :.( O.o ;o) :-* 8-| :-| 8)
Mek   6. februára 2024 08:31
Hi Denis,
I did a few videos in Slovak (they are on Youtube) in the past.
I was considering doing more about electronics and programming, but the main issue for me is time and energy. There is so much other stuff I would like to do! 8-|
new user   6. februára 2024 05:21
I would like to know if you would do electronics learning tutorials? Even though you are a hobbyist, I believe you would be good at helping beginners. My name is Denis and I'm from Brazil. WhatsApp: 55 559981144543

Toplist